LLATÍ II. La veu activa: verbs regulars

ELS VERBS EN LLATÍ


- Activitat (ppt en classe)per a recordar els modes, els temps... dels verbs regulars.

Altres activitats

- Extremadura clàssica: activitat 1

- Selecciona les opcions correctes


- Didacterion 1: Verbs en tercera persona

- Didacteion 2: alguns verbs

- Didacterion 3: El perfet llatí