Grec I: Examen divendres 5 de juny

Matèria d'examen

- Unitat 8: Època clàssica (veure el power point).

Diapositives: 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 35 i 36.

- Unitat 9:
Veu mitjana. Conjugar el present i l'imperfet de la veu mitjana (recordeu que hi ha desinències primàries i secundàries)
Pronom relatiu. Pàg. 136 (declinar-lo i en les frases)
Derivats de la pàg. 136.

- Unitat 10: pronoms i adjectius demostratius. Pàg. 148 i 149. Caldrà declinar-los i també eixiran en les frases. 

Recordeu que en les frases podrá eixir qualsevol aspecto visto fins ara.Llatí I: Examen 2 de juny

Matèria de l'examen:

- Conjugar els temps perfets de la veu passiva (pret. perfet, plusquamperfet i futur perf. d'indicatiu; pret. perfet i plusquamperfet de subjuntiu). Hi haurà una pregunta per a conjugar i també eixiran en les oracions. Recordeu que apareix igual que els temps imperfets (complement agent...).

- Pronoms interrogatiu, indefinits i numerals en les oracions només. 

- Expressions llatines que queden (el full de l'altre dia).

- Tot el que hem vist fins ara en les oracions.

Demà podem aprofitar les dues hores, si cal, per a repassar per a l'examen.

Examen llatí i 22 de maig


1. La domus romana.Parts:
- Vestibulum
- Taberna (Tenda)
- Atrium
- Impluvium
- Compluvium
- Tablinum (despatx)
- Triclinum (menjador)
- Peristylum (pati ajardinar amb columnes)
- Cubicula (habitacions en general)
- Culina (cuina)

2. Pronoms demostratius, anafòric, identitat, emfàtic
hic, haec, hoc
iste, ista, istud
ille, illa, illud

is, ea, id (anafòric)
idem, eadem, idem (identitat)
ipse, ipsa, ipsum (emfàtic)

3. Pronom relatiu: qui, quae, quod


4. La veu passiva. Conjugar els temps imperfets (indicatiu: present, imperfet i futur/ subjuntiu: present, imperfet)

5. Derivats: pàgina 82, 91

6. Llatinismes: pàgines 83, 92

7. Frases: oracions adjectives de relatiu,  veu passiva (complement agent), verbs deponents, i tot allò que hem vist fins ara.

Grec I: Repàs per a l'examen

Matèria d'examen - dilluns 18 de maig

Unitat 8

- Adjectius de la tercera classe (ho teniu en la llibreta, podré preguntar-ho per a declinar o completar uns quadres)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (tot, tota, tot)
πολύς, πολλή, πολὐ (molt, molta, molt)
μέγας, μεγἀλη, μἐγα (gran)

- Graus de l'adjectiu (pàgines 113 a 115). només eixirà en les frases.

- Pretèrit perfet i plusquamperfet. Pàg. 116 i 117 (pregunta de conjugar)

- Derivats de la pàgina 118.

Unitat 9

- Pronoms personals (pàgina 133) Només: εγώ, σύ, ἡμεῖς, ὑμεῖς (declinar, completant uns quadres)

Recordeu que a banda, en les oracions podrà eixir tot allò vist fins el moment.LLATÍ I: Repàs dels temes 11 i 12. Domus Romana i altres


Pronoms personals

1. Activitat de completar espais

2. Pronoms de tot tipus (declinació)

3. Del següent enllaç cal fer:

- Apartat conjugaciones: la veu activa i fer una prova amb la passiva
- Apartat de "declinaciones"
- Historia Clásica: "Grècia" i "Roma"
- Cajón desastre: "La Domus"

4. Ordenar el pronom relatiu

5. Torneu a fer el JClic de la domus romana.

6. Quan acabes ves al enllaç de testeando. Segueix les indicacions de la professora.


Per a tots!!


Recursos variats de llatí i grec, ací!


LLATÍ I: pronoms

COM VOS AGRADEN ELS PRONOMS!!!

Per això, vos he preparat unes ACTIVITATS per a treballar-los i ES-TU-DI-AR-LOS!


  • ACTIVITATS DELS PRONOMS EN GENERAL


- Exercicis concrets sobre cada tipus de pronom.

- Escull el pronom adequat.

- En general, els pronoms.

- JClic sobre pronoms.

- En l'apartat de Gramàtica- Pronombres, treballar les activitats JAVA que teniu.

- En Declinaciones-Pronombres, realitzar totes les activitats.  • PRONOMS PERSONALS- Tradueix expressions que utilitzen els PRONOMS PERSONALS.

- Analitza pronoms PERSONALS.  • PRONOMS DEMOSTRATIUS- Col·loca la forma correcta del DEMOSTRATIU.

- Analitza els DEMOSTRATIUS.

- Ludus litterarius.


  • ALTRES PRONOMS (Anafòric, d'identitat i emfàtic)


- Tradueix el PRONOM ANAFÒRIC is, ea, id.

  • AVANÇ DEL PRONOM RELATIU


Després de llegir el QUADRE-RESUM del relatiu  i la teoria sobre les ORACIONS ADJECTIVES-RELATIVES, realitza un ESQUEMA en la llibreta, realitza les activitats següents.


ACTIVITATS


- Col·loca la forma adequada del RELATIU.

- Tradueix oracions amb relatius.

- Tradueix refranys amb relatius.

- Traducció del relatiu.