Grec I: Examen divendres 5 de juny

Matèria d'examen

- Unitat 8: Època clàssica (veure el power point).

Diapositives: 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 35 i 36.

- Unitat 9:
Veu mitjana. Conjugar el present i l'imperfet de la veu mitjana (recordeu que hi ha desinències primàries i secundàries)
Pronom relatiu. Pàg. 136 (declinar-lo i en les frases)
Derivats de la pàg. 136.

- Unitat 10: pronoms i adjectius demostratius. Pàg. 148 i 149. Caldrà declinar-los i també eixiran en les frases. 

Recordeu que en les frases podrá eixir qualsevol aspecto visto fins ara.