GREC II. Examen 11 de desembre

Matèria i estructura de l'examen

Texts: des del 16 fins el 26. A banda, podrien eixir el 4, 5 i 6.
Cultura: temes 4 (Guerres del peloponès) i 5 (Grups Socials).

L'estructura serà com l'examen anterior, és a dir:

- Anàlisi i traducció d'un fragment.
- Preguntes:
a) Morfologia: 4 paraules del text a comentar.
b) Derivats: dir, almenys, dos derivats, de dos ètims del text o que hàgem vist fins ara.
c) Cultura: sorteig d'un dels dos temes.LLATÍ I. EXAMEN 12 de desembre

Matèria per a l'examen

1. Tema 6 de llengua: quarta i cinquena declinacions
Declinar substantius
Conjugar el futur
Derivats de la pàgina 40
Expressions de la pàgina 41
Anàlisi i traducción d'oracions amb tot el temari vist fins ara

2. Tema 7 de llengua: la tercera declinación: temes en consonant
El que puguem meure durant aquesta setmana.

3. Tema 3 de Cultura: La Roma Republicana

En l'enlaça que teniu a continuació hi ha un esquema amb el tema de Cultura relacionat ab la República Romana.

- Presentació del tema

- Power point am el tema


VÍDEOS. Julio César (mini serie)


Grec I. Examen 26 de novembre.HOMER: LA ILÍADA I L'ODISSEAEls millors documents que tenim per a conéixer l'evolució de la cultura grega des de l'etapa micènica fins a l'etapa arcaica són els dos grans poemes d'Homer: la Ilíada i l'Odissea.


Homer va ser probablement un aede cec originari de Quíos, autor de la Il·líada i l'Odissea.

En aquest enllaç podeu veure la presentació vista en classe (matèria per a l'examen).

A més a més, vos deixe un enllaç amb fragments recitats de la Il·líada, en aquesta web ho podeu descarregar.

A banda d'Homer, vos deixe la resta de matèria per a l'examen, de l'Unitat 4:
- Declinación atemática o tercera declinación (temes en oclusiva labial, dental i gutural; temes en nasal). Pagines 57 a 59.
- Futur d'indicatiu. Pàgina 60 i requadre de la 61.
- Derivats. Pàgina 61, quadre de baux de tot.

Recordeu que hi haurà preguntes concretes d'aquests aspectes i, a banda, hi haurà un apartat amb oracions per a analitzar i traduir, amb tot allò vist fins ara (1a, 2a i 3a decl; present, imperfet i futur; atributs, complements predicatius, CD, CC...).

Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu, bé per correu bé a classe ho comentem.


ACTIVITATS


Què saps d'Homer?
- En aquest bloc podeu trobar capítols de les obres d'Homer en format còmic, audio, vídeo, etc.

Què saps de la Ilíada?
Realitza aquesta activitat sobre la Ilíada.

Què saps de l'Odissea?

- Realitza aquest encreuament i aquesta sopa de lletres sobre els personatges de l'Odissea.
- Realitza aquest altre qüestionari sobre l'Odissea.

JOC: El viatge d'Odisseu 


GREC I. Repàs tercera declinació: oclusives i nasals

TERCERA DECLINACIÓ

DESINÈNCIES GENERALS
MASCULINS I FEMENINS
NEUTRES

SINGULAR

PLURAL

SINGULAR

PLURAL
NOMINATIU
Ø  / ς
 εςØα
VOCATIU

             Ø  / ς
ες
ACUSATIU ν α ας / ες ς
GENITIU ος ων ος ων
DATIU ι σι ι σι


I) TEMES EN CONSONANT
II) TEMES EN VOCAL I DIFTONG

ACTIVITATS
  • Proyecto Palladium:
Atrapa els casos

Nominatiu o genitiu

Classifica formes de la tercera

Encreuament de formes de la tercera declinació

Distribueix segons la declinació

Associa desinències segons la declinació

  • Athenaze
Exercicis diversos (Capítol 7)

  • Didacterion
http://www.didacterion.com/usuarios/publico/ddcue000357.htm
Qüestionari sobre la 3ª declinació

ALTRES ACTIVITATS VARIADES (de repàs)

- Present del verb εἰμί
- Segona declinació
- Activitats amb adjectius
- Activitats amb Nasals

LA CANÇÓ DE LA FELICITAT (per a aprendre l'article)GREC II. Cultura i civilització. Tema 4. Les Guerres del Peloponès


Ací teniu diferents documents que vos poden ser útils per a la preparació del tema 4. En primer lloc, teniu el que hem vist en classe:


Esquema del tema en una imatgePer altra banda, teniu altres documents d'altres cursos.


DOCUMENTAL: Las Guerras del Peloponeso

LLATÍ II. Examen divendres 7 de novembre

ESTRUCTURA i MATÈRIA D'EXAMEN

Recordeu que hi haurà opció A i B. Una tindrà un text de César i l'altra qualsevol altre autor de la literatura llatina.

L'estructura serà tipus sel·lectiu:

TEXT
A TRADUCCIÓ DEL TEXT (5 points)
B. QÜESTIONS:
1. Anàlisi sintàctica del text (2 points)
2. Anàlisi morfològic de quatre formes del text (1 point)
3. Modificació preverbial i derivats (1 point)
4. Literatura: èpica llatina (1 point)


Pel que fa a la matèria, vos explique:
- Declinacions de substantius i adjectius.
- Pronoms (personals, possessius, demostratius, numerals, relatiu, interrogatiu,... és a dir, tots els pronoms ;))
- Graus dels adjectius: positiu, comparatiu i superlatiu. (Recordeu el segon terme de la comparació i el complement del superlatiu)
- L'adverbi. Els graus de l'adverbi (pàgina 32)
- Totes les formes personals dels verbs en activa i passiva.
- Verbs irregulars: pseudoirregulars (volo, nolo, malo, eo..), polirrizo (fero), defectius (coepi, memini...) i deponents (tenen forma passiva però traducció actita).
- Complements en l'oració: els complements normals (CD; CI; CC... ), atribut, complement de règim verbal, complement predicatiu, complement agent (només en la veu passiva)...

 - Dels temes de literatura només ix l'èpica llatina. Vos deixe: Esquema general (es pot aplicar als 5 temes de literatura). I, per altra banda, Teoria TEMA 1: Èpica Llatina

** Per a qualsevol dutbe, poseu-vos en contacte amb mi per correu o ja ho comentem en la pròxima classe.

ACTIVITATS I ENLLAÇOS D'INTERÈS

-Activitat 1: Uneix cada autor amb la seua obra. 

-Activitat 2: Autors i gèneres literaris.

Activitat 3: Autors llatins i obres.

Activitat 4: Períodes de la literatura llatina.

Poemes en mp3

Activitat 5: Èpica llatina.

Literatura: Hot Potatoes (Cajón desastre)

Col·leccions de recursos de literatura clàssica.

LLATÍ I. Examen 6 de novembre

MATÈRIA d'EXAMEN

*Llengua
Tema 4. La segona declinació: temes en -o/-e
- Segona declinació: masculins/ femenins i neutres.
- Derivats de la pàgina 27
- Expressions llatines de la pàgina 28 (Curriculum vitae, verbi gratia)

Tema 5. Els adjectius de la primera classe
- Adjectius de la primera classe (de tres terminacions, 2-1-2). Haureu de declinar un substantiu amb l'adjectiu que li corresponga. Com férem en l'exercici 1 de la pàgina 33
- Pretèrit imperfet (pàgina 32)
- Derivats de la pàgina 33
- Expressions llatines de la pàgina 34

*Cultura i civilització
Tema 2. La Roma dels reis (pàgines 150-154)
- Teniu, baix, la presentació penjada, on hi ha un resum del que pot aparéixer.
El més important: any d'inici i de final de la monarquia; qui van ser els set reis de Roma i què feren; les classes socials de l'època.

corona

Presentació del Tema, vista en classe.
- Ací ho teniu en format pdf, per si teniu problemes per a obrir-ho.

L'estructura de l'examen
- Declinació de substantius de la segona.
- Declinació de substantius + adjectius.
- Conjugació del pretèrit imperfet dels verbs regulars i del verb SUM.
- Anàlisi i traducció d'oracions. En elles, pot eixir qualsevol estructura treballada en classe fins ara: verbs copulatius, transitius, intransitius, CC, atributs, complements predicatius...
- Derivats.
- Expressions llatines.
- Pregunta de cultura. 

Activitats de repàs
-Lloc on hi ha preguntes de Cultura. Haureu de buscar les de la Monarquia Romana. Trivial
- Lloc amb exercicis de tot un poc. Haureu de buscar els de la segona declinació, pretèrit imperfet, etc. Italarcos

II Certamen Hermes


Per segon any les associacions Cultura Clásica.com i Ludere et Discere convoquen el Certamen Hermes in memoriam Juanvi Santa Isabel.Tota la informació del Certamen la trobareu en http://www.culturaclasica.net/inicio/GREC II. TEMA 5: Grups socials

TEMA 5. GRUPS SOCIALS

Per a aquest tema, a banda de la presentació en ppt, teniu una sèrie de vídeos que vos poden servir per a completar-lo. 

A més, vos deixe la presentació que feren les vostres companyes d'un altre any sobre aquest tema. Ací la teniu.

CIUTADANS LLIURES 


  • Educació
ATENESESPARTA


GREC I. Examen 22 d'octubre

MATÈRIA

Unitat 1
- Repàs de l'alfabet: majúscules, minúscules, noms de les lletres... Pàgina 17
Unitat 2
- Casos i funcions. Pàgina 26
- Segona declinació: masculins i femenins (pàg. 25) i neutres (pàg. 32)
- L'article
- Present d'indicatiu dels verbs en regulars (-ω) i del verb "ser, estar"   εἰμί
- Geografia de Grècia (el nom del país i les zones en què es divideix - amb algun exemple de cada zona).
- Derivats, pàg. 34 activitats 17 i 18.
- Els déus de l'Olimp (nom grec, llatí, àmbit i atribut)
- Anàlisi i tradució d'oracions. Recordeu el que hem vist fins ara:
* Oracions amb verbs transitius, intransitius (i el verb copulatiu).
* CC: quan apareix preposició + acus, gen, dat es converteix en CC.
* Construcció sintàctica especial: si el subjecte és plural neutre, el verb va en singular (pàg. 32, requadre de l'esquerra "Recorda").
* Els pontets: si hi ha dos articles junts, hem de buscar el substantiu amb qui va cadascun d'ells.

EXERCICIS
- Repàs de l'article.
- Segona declinació.
- Fes el present d'indicatiu.
- De tot un poc.
- Oracions que podeu analitzar i traduir (i després les puc corregir)

* Alfabet
Un penjat sobre el nom de les lletres gregues
Un poc de mitologia: ordena les lletres i descobreix què s'amaga
Preguntes sobre l'alfabet: contrarellotge
Memory: Troba les parelles de lletres


GREC II. Tema 2: Guerres Mèdiques i lliga de Delos

- Presentació power point del tema 2.

- Documental: Las guerras médicas, com a introducció del tema.- Resum entretingut de les Guerres Mèdiques

Documental: "El germen de las Termópilas. Milcíades y la batalla de Maratón"

 LLATÍ I. Examen 1 (data)


LLENGUA

TEMA 1. Llengua llatina: Origen i llengües que en deriven

De les diapositives, s'heu de mirar:
1 Orígens de la llengua ie
2 El llatí, llengua ie
7 Qui parlava llatí
9 Etapa de la llengua llatina
10 Llatí arcaic
13 Llatí clàssic
15 Llatí postclàssic
17 Llatí tardà
19 Llatí medieval
22 Llatí humanístic
25 Registres del llatí

Correspon a les pàgines 3 a 5 del tema 1.


TEMA 2. L'Abecedari llatí.
3. L'accent en llatí.
4. Quantitat de les síl·labes. 

Pàgines 11 i 12 del tema 2.

** Recordeu que vos puc preguntar a nivell teòric com amb exercicis. Per exemple: Indica si són planes o agudes les paraules següents, etc.TEMA 3. La primera declinació: temes en -a.
1. Els casos i la funció de cada cas.
3. Primera declinació.
4. Conjugació: present d'indicatiu (vebs regulars i verb SUM)

Pàgines 16 a 18 del tema 3 i pàgina 26 del tema 4.

A més a més, també entrarà...

Etimologia de la pàgina 21 (dir-me, almenys, un derivat de cada paraula que vos fique. Només dels substantius, dels verbs no).

Analitzar i traduir oracions, del llatí al valencià/castellà. Hi haurà vocabulari.
CULTURA I CIVILITZACIÓ

TEMA 1. Orígens de Roma

Del power point, puc preguntar:
1. Els primers pobladors d'Itàlia. Diapositives 3, 4, 5, 7
2. Com s'organitzaven els llatins? Diapositives 10, 11 i 12
3. Origen de la ciutat de Roma. Diapositiva 14.

Correspon a les pàgines 145 i 146 del tema 1 (part de Civilització)


ACTIVITATS DE REPÀS

- Jclic 
- Ludus litterarius
- Més activitats


- Oracions per a practicar

GREC II. Cultura i civilització. Tema 3: Espais i monuments de l'Atenes Clàssica


Vos deixe ara diversos materials sobre el tema 3. Entre altres, teniu una presentació ppt i les fotos que vos han presentat els vostres companys en classe. A més, teniu enllaços a vídeos sobre l'art grec i algunes activitats interessants.

- Presentació power point del Tema 3.

IMATGES
VÍDEOS

Història Universal de l'Art 1

Història Universal de l'Art 2

Història Universal de l'Art 3

Història Universal de l'Art 4

Història Universal de l'Art 5

Història Universal de l'Art 6

ACTIVITATS

Testeando 1 i 2
Cultura Clàssica

Reconeix llocs 

Els ordres clàssics

Altres enllaços d'activitats, ací.

GREC II. CULTURA. TEMA 1: Institucions de la democràcia atenesa

INTRODUCCIÓ ALS TEMES DE CULTURA

Grans civilitzacions: Grècia
Tema 1. Institucions de la democràcia atenesa


* REFORMA DE CLÍSTENES


*DIFERÈNCIES ENTRE ATENES I ESPARTA