LLATÍ I. EXAMEN 12 de desembre

Matèria per a l'examen

1. Tema 6 de llengua: quarta i cinquena declinacions
Declinar substantius
Conjugar el futur
Derivats de la pàgina 40
Expressions de la pàgina 41
Anàlisi i traducción d'oracions amb tot el temari vist fins ara

2. Tema 7 de llengua: la tercera declinación: temes en consonant
El que puguem meure durant aquesta setmana.

3. Tema 3 de Cultura: La Roma Republicana

En l'enlaça que teniu a continuació hi ha un esquema amb el tema de Cultura relacionat ab la República Romana.

- Presentació del tema

- Power point am el tema


VÍDEOS. Julio César (mini serie)


Grec I. Examen 26 de novembre.HOMER: LA ILÍADA I L'ODISSEAEls millors documents que tenim per a conéixer l'evolució de la cultura grega des de l'etapa micènica fins a l'etapa arcaica són els dos grans poemes d'Homer: la Ilíada i l'Odissea.


Homer va ser probablement un aede cec originari de Quíos, autor de la Il·líada i l'Odissea.

En aquest enllaç podeu veure la presentació vista en classe (matèria per a l'examen).

A més a més, vos deixe un enllaç amb fragments recitats de la Il·líada, en aquesta web ho podeu descarregar.

A banda d'Homer, vos deixe la resta de matèria per a l'examen, de l'Unitat 4:
- Declinación atemática o tercera declinación (temes en oclusiva labial, dental i gutural; temes en nasal). Pagines 57 a 59.
- Futur d'indicatiu. Pàgina 60 i requadre de la 61.
- Derivats. Pàgina 61, quadre de baux de tot.

Recordeu que hi haurà preguntes concretes d'aquests aspectes i, a banda, hi haurà un apartat amb oracions per a analitzar i traduir, amb tot allò vist fins ara (1a, 2a i 3a decl; present, imperfet i futur; atributs, complements predicatius, CD, CC...).

Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu, bé per correu bé a classe ho comentem.


ACTIVITATS


Què saps d'Homer?
- En aquest bloc podeu trobar capítols de les obres d'Homer en format còmic, audio, vídeo, etc.

Què saps de la Ilíada?
Realitza aquesta activitat sobre la Ilíada.

Què saps de l'Odissea?

- Realitza aquest encreuament i aquesta sopa de lletres sobre els personatges de l'Odissea.
- Realitza aquest altre qüestionari sobre l'Odissea.

JOC: El viatge d'Odisseu 


GREC I. Repàs tercera declinació: oclusives i nasals

TERCERA DECLINACIÓ

DESINÈNCIES GENERALS
MASCULINS I FEMENINS
NEUTRES

SINGULAR

PLURAL

SINGULAR

PLURAL
NOMINATIU
Ø  / ς
 εςØα
VOCATIU

             Ø  / ς
ες
ACUSATIU ν α ας / ες ς
GENITIU ος ων ος ων
DATIU ι σι ι σι


I) TEMES EN CONSONANT
II) TEMES EN VOCAL I DIFTONG

ACTIVITATS
  • Proyecto Palladium:
Atrapa els casos

Nominatiu o genitiu

Classifica formes de la tercera

Encreuament de formes de la tercera declinació

Distribueix segons la declinació

Associa desinències segons la declinació

  • Athenaze
Exercicis diversos (Capítol 7)

  • Didacterion
http://www.didacterion.com/usuarios/publico/ddcue000357.htm
Qüestionari sobre la 3ª declinació

ALTRES ACTIVITATS VARIADES (de repàs)

- Present del verb εἰμί
- Segona declinació
- Activitats amb adjectius
- Activitats amb Nasals

LA CANÇÓ DE LA FELICITAT (per a aprendre l'article)GREC II. Cultura i civilització. Tema 4. Les Guerres del Peloponès


Ací teniu diferents documents que vos poden ser útils per a la preparació del tema 4. En primer lloc, teniu el que hem vist en classe:


Esquema del tema en una imatgePer altra banda, teniu altres documents d'altres cursos.


DOCUMENTAL: Las Guerras del Peloponeso

LLATÍ II. Examen divendres 7 de novembre

ESTRUCTURA i MATÈRIA D'EXAMEN

Recordeu que hi haurà opció A i B. Una tindrà un text de César i l'altra qualsevol altre autor de la literatura llatina.

L'estructura serà tipus sel·lectiu:

TEXT
A TRADUCCIÓ DEL TEXT (5 points)
B. QÜESTIONS:
1. Anàlisi sintàctica del text (2 points)
2. Anàlisi morfològic de quatre formes del text (1 point)
3. Modificació preverbial i derivats (1 point)
4. Literatura: èpica llatina (1 point)


Pel que fa a la matèria, vos explique:
- Declinacions de substantius i adjectius.
- Pronoms (personals, possessius, demostratius, numerals, relatiu, interrogatiu,... és a dir, tots els pronoms ;))
- Graus dels adjectius: positiu, comparatiu i superlatiu. (Recordeu el segon terme de la comparació i el complement del superlatiu)
- L'adverbi. Els graus de l'adverbi (pàgina 32)
- Totes les formes personals dels verbs en activa i passiva.
- Verbs irregulars: pseudoirregulars (volo, nolo, malo, eo..), polirrizo (fero), defectius (coepi, memini...) i deponents (tenen forma passiva però traducció actita).
- Complements en l'oració: els complements normals (CD; CI; CC... ), atribut, complement de règim verbal, complement predicatiu, complement agent (només en la veu passiva)...

 - Dels temes de literatura només ix l'èpica llatina. Vos deixe: Esquema general (es pot aplicar als 5 temes de literatura). I, per altra banda, Teoria TEMA 1: Èpica Llatina

** Per a qualsevol dutbe, poseu-vos en contacte amb mi per correu o ja ho comentem en la pròxima classe.

ACTIVITATS I ENLLAÇOS D'INTERÈS

-Activitat 1: Uneix cada autor amb la seua obra. 

-Activitat 2: Autors i gèneres literaris.

Activitat 3: Autors llatins i obres.

Activitat 4: Períodes de la literatura llatina.

Poemes en mp3

Activitat 5: Èpica llatina.

Literatura: Hot Potatoes (Cajón desastre)

Col·leccions de recursos de literatura clàssica.