LLATÍ I. Hispania Romana

HISPANIA ROMANA

Punts que heu de tractar en el treball sobre la ciutat que heu escollit:

1. Localització (on està situada).
2. Origen de la ciutat (del seu nom, per què es va fundar, com...).
3. Història general (esdeveniments a destacar durant la seua història).
4. Monuments romans que destaquen.
- En aquest quart apartat estaria bé que comentàreu un a un els edificis, escultures, pintures, vies... i les parts que tenen. Tot açò, acompanyat per imatges. Recordeu que han de ser imatges que no tinguen els drets reservats.

** Podeu buscar fotos ací.

5. Conclusió. És important que parleu del que s'ha conservat, si hi ha interès perquè perdure, etc.


Pel que fa al power point el teniu ací penjat. Vos ho he penjat també en pdf, per si vos dóna problema.

Grec I: Examen 13 de març

Matèria de l'examen

- Adjectius de la segona classe. Hi haurà una activitat de conjugar adjectius amb substantius.
- Conjugar el pretèrit perfet (ho veurem dilluns).
- Derivats: pàg. 118.
- Analitzar i traduir oracions.


Llatí I. Examen 10 d'abril

Salve!

Serà el tema 10 i, bàsicament, l'examen tindrà els següents apartats:
- Els pronoms personals. Haureu de declinar, completant els quadres dels pronoms personals.
- Derivats: pàg. 73
- Expressions: pàg. 74
- Analitzar i traduir les oracions. En elles apareixerà tot allò vist en classe fins ara, a més dels pronoms personals i possessius.

Si teniu alguna pregunta, ho veiem dilluns en classe o m'envieu un correu.


LLATÍ II. Activitats de repàs (segona avaluació)


Continguts per a repassar:

En aquest enllaç, podreu trobar:
- Declinacions.
- Conjugacions.
- Traducció (ablatiu absolut, adjectius...)

En ludus, podeu repassar també de tot: declinacions, conjugacions...

Italarcos