2n BAT. CONCURSOS 2014

Salve! Χαῖρε!

Escric aquesta entrada per a donar-vos la informació sobre dos concursos que ja estan convocats, tots dos relacionats amb la Cultura Clàssica. 


Són experiències molt interessants, doneu una ulladeta i ja em comenteu que us sembla.


CERTAMEN CICERONIANUM 2014


Data:
21 de febrer
Hora: 16:00 h.
Duració màxima: 4 hores

En què consisteix?

a) Traducció d'un fragment, d'unes 150 paraules com a màxim (d'uns textos concrets i tancats) 
b) Dues preguntes sobre sintaxi i lèxic.
c) Tres qüestions teòriques (resposta més extensa). S'ha d'escollir dos preguntes d'aquestes tres.

Model de prova,
ACÍ.

PROVA DE GREC 2014


Data:
4 d'abril
Hora: 16:00 h.
Duració màxima: 3 hores

En què consisteix?
a) Traducció d'un fragment, d'unes 20 línies com a molt (d'uns textos concrets i tancats).
b) Tres preguntes sobre gramàtica, sintaxi i etimologia.
c) Tres qüestions (resposta més extensa). S'ha d'escollir dos preguntes d'aquestes tres.

Model de prova,
ACÍ.

Més info en la
pàgina de la SEEC de València-CastellóALTRES CONCURSOS (Encara no ha sorgit la inscripció)

CONCURS ODISSEA
És un concurs de preguntes que ixen en la web del concurs de dilluns a dijous. S'han de contestar en el termini de 24 hores i estan relacionades amb la cultura clàssica, llatí i grec.  

Pasada la primera eliminatòria, hi ha un desempat autonòmic en què es resolen les qüestions en tres hores en presència de representants de l'organització. La classificació s'establei pel major nombre de respostes correctes en menor temps. Per als equips vencedors de la comunitat hi ha deu premis en metàlic (tres primers de 100 €, tres segons premis de 50 €, quatre tercers de 25 €). L'equip guanyador absolut de cada comunitat s'enfronta en un desempat nacional per un premi de 500 euros. 

OLIMPIADA DE CULTURA CLÀSSICA UV
Data: l'any passat va ser en març, un dissabte
Hora: matí
Duració màxima: cap a 1:30 h.

En què consisteix?
Són dues parts:
A) Preguntes de llengua (25 de grec, 25 de llatí)
B) Preguntes de cultura (25 de grec, 25 de llatí)

Més info, en el site de les Olimpiades


CERTAMEN CAESARIANUM
Data: sol ser a abril, un dissabte
Hora: matí
Duració màxima: 1 h i 55 m

En què consisteix?

Parts de l'examn
  • 09:45 a 10:40h: 1ª part eliminatòria. Text de César d'aproximadament 50 paraules: traducció.
  • 11:45h: publicació de resultats. Paassen els 10 primers.
  • 11:50h a 12:50h: prova final. Text de César d'aproximadament 100 paraules: traducció.
  • 12:50 a 13:40h: deliberació del jurat
  • 13:40h: entrega de certificats als participants i premis als tres guanyadors.

Normes:
-          Es pot portar un diccionari de llatí sense gramàtica.
-          Podrà eixir qualsevol estructura excepte l'estil indirecte. El text serà original i sense adaptar.

 
ACÍ teniu un MODEL.

CERTAMEN COMPITALIA (Al voltant del Festival de Teatre Clàssic)
Tres modalitats:


“Pausànies”: Tractament “periodístic” d’un mite o fet històric grecoromà, enfocat com a crítica social, investigació policíaca, crònica parlamentaria, crònica de successos, relat esportiu, festivitat religiosa o social, etc.; haurà de tenir extensió màxima de 2 pàgines (DIN A4, lletra 12 punts o equivalents, interlineat senzill). El treball pot ser obra d’un o dos autors. Premis: 90 €, 75 € i 60 €.

“Fídies”: Còmic sobre els mateixos temes i enfocaments anteriors però desenvolupat en imatges; haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines en DIN A4. El treball pot ser obra d’un o dos autors. Premis: 120 €, 100 € i 80 €.

“Talia”: Representació teatral breu d’un passatge de comèdia o tragèdia clàssiques o dramatització d’un mite o fet històric grecoromà; la representació tindrà una duració màxima de mitja hora (no entraran en concurs les representacions que sobrepassen el temps fixat). Només s’admetran treballs col•lectius. No podran participar els grups que realitzen representacions remunerades dins el Festival de Teatre Grecollatí. Premis: 240 €, 180 € i 120 €.
 

LLATÍ II. Examen 30 d'octubre

ESTRUCTURA - EXAMEN 30 OCTUBRE

A partir d'un text de Cèsar:

1. Anàlisi sintàctica.
2. Traducció.
3. Morfologia: comentar quatre paraules del text.
4. Literatura: tema 1. Èpica llatina.


En el text podran aparéixer:
- Totes les declinacions dels substantius.
- Adjectius.
- Pronoms: personals, possessius, demostratius, relatius (oracions de relatiu), interrogatius.
- Adverbis (recordeu que en la sintaxi hem de ficar CC)
- Temps verbals de l'any passat: mode indicatiu (present, imperfet, futur imperfet, pretèrit perfet, pretèrit plusquamperfet, futur perfet)
- Complements especials: Atribut, Complement Predicatiu.

** IMPORTANT **

Heu d'entregar-me el resum del tema 1 ABANS DE L'EXAMEN, perquè el corregisca i se'l pugue estudiar bé per al propi examen. 


GREC II. Morfologia verbal: veu activaVEU ACTIVA

Vos deixe ací les presentacions de la veu activa que férem en classe. Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu!


Uns esquemetes per si vos ajuden en els verbs grec que se'ns resisteixen!


GREC II. Morfologia verbal

ACTIVITATS. MORFOLOGIA VERBAL i ALTRES

- Present d'Indicatiu. Un altre sobre present.

- Exercicis sobre verbs.

- De tot un poc.

- Més exercicis de verbs.

- Jocs en anglès.

ESQUEMES GRAMATICALS

- Selecció de temes de gramàtica grega.

- Desinències de la veu activa.

- Desinències de la veu mitjana.

- Explicació del participi: morfologia i sintaxi.

GREC I: Exericis sobre l'article i la segona declinació

ACTIVITATS DE REPÀS DE L'ARTICLE

- Activitat 1.

ACTIVITATS SEGONA DECLINACIÓ

- Activitat 1. Atrapa els casos
- En aquesta  altra pàgina trobareu més exercicis de la segona declinació.FEINA 23 D'OCTUBRE

Continuant amb la feina que férem en classe dimecres 23 d'octubre.

GREC I
- Hem vist quins tipus de verbs hi ha en grec.
- Hem aprés a conjugar el Present d'Indicatiu dels verbs temàtics i atemàtics. Ho trobareu al tema 2 del llibre de grec, o podeu mirar-ho en els quadres següents:

- Recordeu que el divendres 25 d'octubre preguntaré l'artcicle de nou.


LLATÍ I
- Hem fet activitats on-line, relacionades amb mitologia i vida quotidiana romana.

Les podeu veure en l'enllaç següent: Activitats JCLic


GREC II

Hem començat a fer un examen de les Pau: setembre 2012
Hem fet activitats relacionades amb la història de Grècia.

Recordeu que divendres 25 d'octubre preguntaré les desinències de la meu mitjana.
Recordeu també que heu d'entregar-me els resums dels temes de cultura per a poder tornar-los corregits abans de l'examen.

LLATÍ II

Hem fet activitats en la pissarra digital, per a repassar els pronoms. No hem fet la prova PAU que vos vaig penjar ahir.

Enllaços a activitats on-line, de grec i llatí

Activitats Hot Potatoes
Activitats JClic
Activitats Gratum Studium

Recordeu també que heu d'entregar-me el resum del tema de cultura per a poder tornar-los corregits abans de l'examen.

El text que heu d'entregar-me demà el veurem en classe, però l'heu de tenir acabat igualment.

Vos enllace ACÍ un document amb alguns dubtes que han sorgit sobre el text de demà, a veure si vos poden ajudar...


FEINA 22 d'octubre de 2013

Hola a tots i a totes, vos explique a continuació el que hem vist hui a classe en les diferents assignatures. Les persones que no han vingut, ja sabeu què heu de fer, llegiu el de cada assignatura i feu-ho.
GREC I
- Hem continuat amb els treballs dels déus. Demà ho acabarem.
- He preguntat l'article ὁ, ἡ, τό. El tornaré a preguntar divendres.
- Hem fet activitats en la pissarra digital relacionades amb la geografia de Grècia. Heu de fer-les a casa, tot fent click en els enllaços que vos deixe a continuació:

Marc geogràfic i històric de Grècia
Grècia i Roma (hem fet només la part de Grècia)


LLATÍ I

- Hem copiat en la llibreta el quadre de les DESINÈNCIES  de la SEGONA DECLINACIÓ. El teniu a continuació.
- Hem declinat oralment: dominus, -i (m): senyor; puer, -i (m): xiquet; vir, -i (m): home i templum, i (n): temple
- Hem continuar veient "Julio César" (primer part). Ens queda un poc per a acabar esta primera part (Ens hem queadat en 1:13 minuts. Podeu veure-la ací baix:
GREC II
- Hem explicat els graus dels adjectius. En el dossier estan en la Unitat II, el punt 4 (després de la veu mitjana). Hem vist la morfologia, és a dir, les desinències que s'apliquen per als graus comparatiu (de superioritat) i superlatiu. Ací teniu uns quadres a mode de resum:* Recordeu que hi ha adjectius que fan el comparatiu i superlatiu de forma irregular (apareixen en el diccionari):- Demà practicarem com apareixen els graus dels adjectius en la sintaxi. Ho farem amb aquestes oracions (anirem fent les que estan emmarcades en color roig):

LLATÍ II
- Hem vist l'estructura de les proves PAU del llatí. Demà farem la prova de setembre de 2007 (totes les preguntes, excepte la de literatura). Podeu descarregar-se la prova EN AQUEST ENLLAÇ.

- Hem continuat amb "Julio César" (la segona part). Ens hem quedat pel minut 34:50 (més o menys). Teniu, a continuació, el vídeo perquè ho pugueu veure.

RECORDATORI PER A L'ALUMNAT DE SEGON DE BATXILLERAT
** Recordeu que abans dels exàmens m'heu d'entregar els resums dels temes de cultura, perquè els corregisca. 


LLATÍ II. La veu activa: verbs regulars

ELS VERBS EN LLATÍ


- Activitat (ppt en classe)per a recordar els modes, els temps... dels verbs regulars.

Altres activitats

- Extremadura clàssica: activitat 1

- Selecciona les opcions correctes


- Didacterion 1: Verbs en tercera persona

- Didacteion 2: alguns verbs

- Didacterion 3: El perfet llatí

GREC II. Activitats de repàs sobre gramàtica, cultura, vocabulari...


ACTIVITATS DE REPÀS EN GENERAL
5. Proyecto Palladium. Griego II.


Programeta: Kalos.

Dossier de gramàtica del grec.

LLATÍ I. Examen 18 d'octubre de 2013

MATÈRIA PER A L'EXAMEN DEL 18 D'OCTUBRE

- Tema 1

Presentació power point que veiérem en classe.

De les diapositives, s'heu de mirar:
1 Orígens de la llengua ie
2 El llatí, llengua ie
7 Qui parlava llatí
9 Etapa de la llengua llatina
10 Llatí arcaic
13 Llatí clàssic
15 Llatí postclàssic
17 Llatí tardà
19 Llatí medieval
22 Llatí humanístic
25 Registres del llatí

Correspon a les pàgines 3 a 5 del tema 1.

- Tema 3

Pàgines de la 16 a la 18
1. Casos i funció
2. Les declinacions
3. Primera declinació (Declinar substantius d'aquesta declinació)
4. Conjugació (present d'indicatiu)

* Recordeu que també vos puc preguntar les parts de l'enunciat del verb.

* Hi haurà un exercici perquè feu anàlisi i traducció d'oracions del llatí al valencià (com les de l'activitat 11 de la pàg. 22)

* Llatinismes dels fulls solts

ACTIVITATS DE REPÀS

- Jclic 
- Ludus litterarius
- Més activitats


- Oracions per a practicar

FITXA DE LECTURA

FITXA DE LECTURA PER A BATXILLERAT
1. REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA COMPLETA: Autor/a, Títol del llibre, any d’edició, editorial.
2. BREU INTRODUCCIÓ BIOGRÀFICA I LITERÀRIA DE L’AUTOR /A:
Qui és l’autor/a, any de naixement i mort (si escau), professió, interessos vitals, literaris, etc.
3. TIPUS DE TEXT: Narratiu, assaig, poètic, tractat, etc.
4. TEMA DEL TEXT: S'ha de respondre a la pregunta: Sobre què tracta el llibre? Anar més enllà de l'argument (no confondre temàtica amb  argument) per saber de què parla l'autor/a a través d'ell. (Per exemple, en Les Aventures de Tom Sawyer la temàtica no és només les aventures d'un adolescent, sinó la rebel·lia adolescent, el conflicte entre el món infantil i l'adult, l'amistat, l'aprenentatge, l'amor entre joves, la llibertat, etc.)
5. ARGUMENT: Resum de l’acció. Síntesi d’allò que succeeix durant el llibre. (10-15 línies).
6. LLOC I TEMPS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLIBRE: On, en quines dates i en quin període de temps té lloc l’acció.
7. DESCRIPCIÓ FÍSICA I PSICOLÒGICA DELS PRINCIPALS PERSONATGES DE LA NOVEL·LA.
8. IDEES MÉS IMPORTANTS DEL TEXT I VALORS QUE DESTACA: Què has aprés amb aquesta lectura?, Què creus que vol destacar l’autor/a amb el text? Quins valors defén i quins critica?
10. OPINIÓ PERSONAL  JUSTIFICADA: Què t’ha agradat i què no del llibre?, Per què?, A qui li’l recomanaries?, Per què?, Amb quins personatges et sents més identificat?, Quina és l’escena que més t’ha agradat i per què? (pots fer un dibuix d’aquesta escena).


GREC I. Tema 1 i tema 2: activitats pissarra digital

Tema 1. L'ALFABET GREC: Activitats

LLATÍ II. Literatura. Tema 1: Èpica Romana

RESUM-ESQUEMA 

Esquema general (es pot aplicar als 5 temes de literatura)

Teoria TEMA 1: Èpica Llatina

 

ACTIVITATS I ENLLAÇOS D'INTERÈS

-Activitat 1: Uneix cada autor amb la seua obra. 

-Activitat 2: Autors i gèneres literaris.

- Activitat 3: Autors llatins i obres.

- Activitat 4: Períodes de la literatura llatina.

- Poemes en mp3

- Activitat 5: Èpica llatina.

- Literatura: Hot Potatoes (Cajón desastre)


- Col·leccions de recursos de literatura clàssica.


VÍDEOS

Eneida de Virgili

LLATÍ I: Tema 3. Primera declinació

Salve!!

Vos deixe EN AQUEST ENLLAÇ el power point amb el principi del tema 3: què és un cas, què és una declinació, etc.


ACTIVITATS SOBRE DECLINACIONS

- Relacionar elements: quines són les funcions dels casos?
- Casos i funcions. Activitat JClic
- Activitats Hot Potatoes
- Activitats Grattum Studium