LLATÍ I: pronoms

COM VOS AGRADEN ELS PRONOMS!!!

Per això, vos he preparat unes ACTIVITATS per a treballar-los i ES-TU-DI-AR-LOS!


  • ACTIVITATS DELS PRONOMS EN GENERAL


- Exercicis concrets sobre cada tipus de pronom.

- Escull el pronom adequat.

- En general, els pronoms.

- JClic sobre pronoms.

- En l'apartat de Gramàtica- Pronombres, treballar les activitats JAVA que teniu.

- En Declinaciones-Pronombres, realitzar totes les activitats.  • PRONOMS PERSONALS- Tradueix expressions que utilitzen els PRONOMS PERSONALS.

- Analitza pronoms PERSONALS.  • PRONOMS DEMOSTRATIUS- Col·loca la forma correcta del DEMOSTRATIU.

- Analitza els DEMOSTRATIUS.

- Ludus litterarius.


  • ALTRES PRONOMS (Anafòric, d'identitat i emfàtic)


- Tradueix el PRONOM ANAFÒRIC is, ea, id.

  • AVANÇ DEL PRONOM RELATIU


Després de llegir el QUADRE-RESUM del relatiu  i la teoria sobre les ORACIONS ADJECTIVES-RELATIVES, realitza un ESQUEMA en la llibreta, realitza les activitats següents.


ACTIVITATS


- Col·loca la forma adequada del RELATIU.

- Tradueix oracions amb relatius.

- Tradueix refranys amb relatius.

- Traducció del relatiu.