Grec I: Repàs per a l'examen

Matèria d'examen - dilluns 18 de maig

Unitat 8

- Adjectius de la tercera classe (ho teniu en la llibreta, podré preguntar-ho per a declinar o completar uns quadres)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (tot, tota, tot)
πολύς, πολλή, πολὐ (molt, molta, molt)
μέγας, μεγἀλη, μἐγα (gran)

- Graus de l'adjectiu (pàgines 113 a 115). només eixirà en les frases.

- Pretèrit perfet i plusquamperfet. Pàg. 116 i 117 (pregunta de conjugar)

- Derivats de la pàgina 118.

Unitat 9

- Pronoms personals (pàgina 133) Només: εγώ, σύ, ἡμεῖς, ὑμεῖς (declinar, completant uns quadres)

Recordeu que a banda, en les oracions podrà eixir tot allò vist fins el moment.