LLATÍ I: Repàs dels temes 11 i 12. Domus Romana i altres


Pronoms personals

1. Activitat de completar espais

2. Pronoms de tot tipus (declinació)

3. Del següent enllaç cal fer:

- Apartat conjugaciones: la veu activa i fer una prova amb la passiva
- Apartat de "declinaciones"
- Historia Clásica: "Grècia" i "Roma"
- Cajón desastre: "La Domus"

4. Ordenar el pronom relatiu

5. Torneu a fer el JClic de la domus romana.

6. Quan acabes ves al enllaç de testeando. Segueix les indicacions de la professora.