GREC II. Morfologia verbal

ACTIVITATS. MORFOLOGIA VERBAL i ALTRES

- Present d'Indicatiu. Un altre sobre present.

- Exercicis sobre verbs.

- De tot un poc.

- Més exercicis de verbs.

- Jocs en anglès.

ESQUEMES GRAMATICALS

- Selecció de temes de gramàtica grega.

- Desinències de la veu activa.

- Desinències de la veu mitjana.

- Explicació del participi: morfologia i sintaxi.