LLATÍ II. Literatura. Tema 1: Èpica Romana

RESUM-ESQUEMA 

Esquema general (es pot aplicar als 5 temes de literatura)

Teoria TEMA 1: Èpica Llatina

 

ACTIVITATS I ENLLAÇOS D'INTERÈS

-Activitat 1: Uneix cada autor amb la seua obra. 

-Activitat 2: Autors i gèneres literaris.

- Activitat 3: Autors llatins i obres.

- Activitat 4: Períodes de la literatura llatina.

- Poemes en mp3

- Activitat 5: Èpica llatina.

- Literatura: Hot Potatoes (Cajón desastre)


- Col·leccions de recursos de literatura clàssica.


VÍDEOS

Eneida de Virgili