FITXA DE LECTURA

FITXA DE LECTURA PER A BATXILLERAT
1. REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA COMPLETA: Autor/a, Títol del llibre, any d’edició, editorial.
2. BREU INTRODUCCIÓ BIOGRÀFICA I LITERÀRIA DE L’AUTOR /A:
Qui és l’autor/a, any de naixement i mort (si escau), professió, interessos vitals, literaris, etc.
3. TIPUS DE TEXT: Narratiu, assaig, poètic, tractat, etc.
4. TEMA DEL TEXT: S'ha de respondre a la pregunta: Sobre què tracta el llibre? Anar més enllà de l'argument (no confondre temàtica amb  argument) per saber de què parla l'autor/a a través d'ell. (Per exemple, en Les Aventures de Tom Sawyer la temàtica no és només les aventures d'un adolescent, sinó la rebel·lia adolescent, el conflicte entre el món infantil i l'adult, l'amistat, l'aprenentatge, l'amor entre joves, la llibertat, etc.)
5. ARGUMENT: Resum de l’acció. Síntesi d’allò que succeeix durant el llibre. (10-15 línies).
6. LLOC I TEMPS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLIBRE: On, en quines dates i en quin període de temps té lloc l’acció.
7. DESCRIPCIÓ FÍSICA I PSICOLÒGICA DELS PRINCIPALS PERSONATGES DE LA NOVEL·LA.
8. IDEES MÉS IMPORTANTS DEL TEXT I VALORS QUE DESTACA: Què has aprés amb aquesta lectura?, Què creus que vol destacar l’autor/a amb el text? Quins valors defén i quins critica?
10. OPINIÓ PERSONAL  JUSTIFICADA: Què t’ha agradat i què no del llibre?, Per què?, A qui li’l recomanaries?, Per què?, Amb quins personatges et sents més identificat?, Quina és l’escena que més t’ha agradat i per què? (pots fer un dibuix d’aquesta escena).