2n BAT. CONCURSOS 2014

Salve! Χαῖρε!

Escric aquesta entrada per a donar-vos la informació sobre dos concursos que ja estan convocats, tots dos relacionats amb la Cultura Clàssica. 


Són experiències molt interessants, doneu una ulladeta i ja em comenteu que us sembla.


CERTAMEN CICERONIANUM 2014


Data:
21 de febrer
Hora: 16:00 h.
Duració màxima: 4 hores

En què consisteix?

a) Traducció d'un fragment, d'unes 150 paraules com a màxim (d'uns textos concrets i tancats) 
b) Dues preguntes sobre sintaxi i lèxic.
c) Tres qüestions teòriques (resposta més extensa). S'ha d'escollir dos preguntes d'aquestes tres.

Model de prova,
ACÍ.

PROVA DE GREC 2014


Data:
4 d'abril
Hora: 16:00 h.
Duració màxima: 3 hores

En què consisteix?
a) Traducció d'un fragment, d'unes 20 línies com a molt (d'uns textos concrets i tancats).
b) Tres preguntes sobre gramàtica, sintaxi i etimologia.
c) Tres qüestions (resposta més extensa). S'ha d'escollir dos preguntes d'aquestes tres.

Model de prova,
ACÍ.

Més info en la
pàgina de la SEEC de València-CastellóALTRES CONCURSOS (Encara no ha sorgit la inscripció)

CONCURS ODISSEA
És un concurs de preguntes que ixen en la web del concurs de dilluns a dijous. S'han de contestar en el termini de 24 hores i estan relacionades amb la cultura clàssica, llatí i grec.  

Pasada la primera eliminatòria, hi ha un desempat autonòmic en què es resolen les qüestions en tres hores en presència de representants de l'organització. La classificació s'establei pel major nombre de respostes correctes en menor temps. Per als equips vencedors de la comunitat hi ha deu premis en metàlic (tres primers de 100 €, tres segons premis de 50 €, quatre tercers de 25 €). L'equip guanyador absolut de cada comunitat s'enfronta en un desempat nacional per un premi de 500 euros. 

OLIMPIADA DE CULTURA CLÀSSICA UV
Data: l'any passat va ser en març, un dissabte
Hora: matí
Duració màxima: cap a 1:30 h.

En què consisteix?
Són dues parts:
A) Preguntes de llengua (25 de grec, 25 de llatí)
B) Preguntes de cultura (25 de grec, 25 de llatí)

Més info, en el site de les Olimpiades


CERTAMEN CAESARIANUM
Data: sol ser a abril, un dissabte
Hora: matí
Duració màxima: 1 h i 55 m

En què consisteix?

Parts de l'examn
  • 09:45 a 10:40h: 1ª part eliminatòria. Text de César d'aproximadament 50 paraules: traducció.
  • 11:45h: publicació de resultats. Paassen els 10 primers.
  • 11:50h a 12:50h: prova final. Text de César d'aproximadament 100 paraules: traducció.
  • 12:50 a 13:40h: deliberació del jurat
  • 13:40h: entrega de certificats als participants i premis als tres guanyadors.

Normes:
-          Es pot portar un diccionari de llatí sense gramàtica.
-          Podrà eixir qualsevol estructura excepte l'estil indirecte. El text serà original i sense adaptar.

 
ACÍ teniu un MODEL.

CERTAMEN COMPITALIA (Al voltant del Festival de Teatre Clàssic)
Tres modalitats:


“Pausànies”: Tractament “periodístic” d’un mite o fet històric grecoromà, enfocat com a crítica social, investigació policíaca, crònica parlamentaria, crònica de successos, relat esportiu, festivitat religiosa o social, etc.; haurà de tenir extensió màxima de 2 pàgines (DIN A4, lletra 12 punts o equivalents, interlineat senzill). El treball pot ser obra d’un o dos autors. Premis: 90 €, 75 € i 60 €.

“Fídies”: Còmic sobre els mateixos temes i enfocaments anteriors però desenvolupat en imatges; haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines en DIN A4. El treball pot ser obra d’un o dos autors. Premis: 120 €, 100 € i 80 €.

“Talia”: Representació teatral breu d’un passatge de comèdia o tragèdia clàssiques o dramatització d’un mite o fet històric grecoromà; la representació tindrà una duració màxima de mitja hora (no entraran en concurs les representacions que sobrepassen el temps fixat). Només s’admetran treballs col•lectius. No podran participar els grups que realitzen representacions remunerades dins el Festival de Teatre Grecollatí. Premis: 240 €, 180 € i 120 €.