LLATÍ II. Examen 30 d'octubre

ESTRUCTURA - EXAMEN 30 OCTUBRE

A partir d'un text de Cèsar:

1. Anàlisi sintàctica.
2. Traducció.
3. Morfologia: comentar quatre paraules del text.
4. Literatura: tema 1. Èpica llatina.


En el text podran aparéixer:
- Totes les declinacions dels substantius.
- Adjectius.
- Pronoms: personals, possessius, demostratius, relatius (oracions de relatiu), interrogatius.
- Adverbis (recordeu que en la sintaxi hem de ficar CC)
- Temps verbals de l'any passat: mode indicatiu (present, imperfet, futur imperfet, pretèrit perfet, pretèrit plusquamperfet, futur perfet)
- Complements especials: Atribut, Complement Predicatiu.

** IMPORTANT **

Heu d'entregar-me el resum del tema 1 ABANS DE L'EXAMEN, perquè el corregisca i se'l pugue estudiar bé per al propi examen.