LLATÍ II. Estructura de l'examen 20 de febrer

L'examen de llatí II tindrà l'estructura de les proves PAU. Per tant, a paritr d'un text, hi haurà les preguntes següents:

1. Traducció (5 punts)
2. Anàlisi sintàctica (2 punts)
3. Anàlisi morfològic de quatre paraules del text (1 punt).
4. Modificació preverbial i derivats (1 punt). Recordeu que poden ser 5 paraules en total o tres d'una i dos de l'altra.
5. Cultura (1 punt): Pot eixir un dels tres temes vistos en classe.

Quant a les estructures sintàctiques, recordeu repassar-se tot el que ens ha eixit fins el moment. Però, sobre tot, els aspectes més nous:
- Participis.(participi concertat i ablatiu absolut)
- Veu passiva
- Verbs deponents
- Complements especials: complement de règim verbal, complement predicatiu, complement agent, acusatiu d'extensió...