GREC I. Estructura de l'examen 11 de febrer

Unitat 4 

1. Declinar (tercera declinació: temes en oclusiva: labial, gutural i dental; temes en nasal)

2. Conjugar: Futur (verbs regulars i verb copulatiu)

3. Anàlisi i traducció d'oracions on hi haurà tot el que hem vist en classe (declinacions, temps verbals, els pontets, l'aposició, l'atribut, etc)

4. Etimologia (pàgina 61, quadret taronja del final, excepte χρημα "Crematístic")

5. Història: 
-Homer i la qüestió homèrica. POWER POINT ACÍÍÍÍ.ACTIVITATS DE REPÀS

- Activitats on-line de declinacions.
- Anàlisi i traducció d'oracions
** Si algú les vol fer i que li les corregisca durant el cap de setmana, que m'ho envie per mail escannejat.