GREC II. Estructura examen 13 de febrer

L'examen tindrà la següent estructura, a partir d'un text vist en classe:

1. Anàlisi sintàctica. 2 punts
2. Traducció. 4 punts
3. Morfosintàxi: 1 punt
a) Morfologia: explicació de 2 o 4 paraules del text.
b) Sintaxi: explicació sintàctica d'un fragment, dels participis, etc.

4. Derivats: almenys dos derivats de dues paraules del text. 1 punt
5. Cultura: tema 6 o 7 (a sorteig). 2 punts


Recordeu que, fins ara hem vist, els textos següents
Llibre II, Capítol 1 fragments del 16 al 25.
Llibre II, Capítol 2, fragments 5, 6 i 7.

La matèria que eixirà, òbviament, serà tota la que hem vist, tot incidint en la dels fragments treballts en classe. Recordeu, a més, entregar-me els resums dels temes 6 i 7, si no ho heu fet encara. És PRECÍS entregar-ho abans de l'examen perquè puga corregir-ho.