LLATÍ I. Estructura examen 14 de febrer

LLENGUA

Tema 6
Quarta i cinquena declinació
Futur Imperfet (verbs regulars i SUM)
Derivats (pàgina 49)

Tema 7 i  8
Tercera declinació (imparisíl·labs i parisíl·labs)
Expressions llatines (pàgina 49 i 55)

** Recordeu que hi haurà exercicis de declinar, conjugar, explicar les expressions i, sobre tot, analitzar i traduir oracions. En aquestes, podrà eixir TOTA la matèria vista fins ara.


CULTURA I CIVILITZACIÓ

Tema 3 La Roma republicana.
Teniu el resum en aquest enllaç.