GREC I. Repàs tercera declinació: oclusives i nasals

TERCERA DECLINACIÓ

DESINÈNCIES GENERALS
MASCULINS I FEMENINS
NEUTRES

SINGULAR

PLURAL

SINGULAR

PLURAL
NOMINATIU
Ø  / ς
 εςØα
VOCATIU

             Ø  / ς
ες
ACUSATIU ν α ας / ες ς
GENITIU ος ων ος ων
DATIU ι σι ι σι


I) TEMES EN CONSONANT
II) TEMES EN VOCAL I DIFTONG

ACTIVITATS
  • Proyecto Palladium:
Atrapa els casos

Nominatiu o genitiu

Classifica formes de la tercera

Encreuament de formes de la tercera declinació

Distribueix segons la declinació

Associa desinències segons la declinació

  • Athenaze
Exercicis diversos (Capítol 7)

  • Didacterion
http://www.didacterion.com/usuarios/publico/ddcue000357.htm
Qüestionari sobre la 3ª declinació

ALTRES ACTIVITATS VARIADES (de repàs)

- Present del verb εἰμί
- Segona declinació
- Activitats amb adjectius
- Activitats amb Nasals

LA CANÇÓ DE LA FELICITAT (per a aprendre l'article)