LLATÍ II. Examen divendres 7 de novembre

ESTRUCTURA i MATÈRIA D'EXAMEN

Recordeu que hi haurà opció A i B. Una tindrà un text de César i l'altra qualsevol altre autor de la literatura llatina.

L'estructura serà tipus sel·lectiu:

TEXT
A TRADUCCIÓ DEL TEXT (5 points)
B. QÜESTIONS:
1. Anàlisi sintàctica del text (2 points)
2. Anàlisi morfològic de quatre formes del text (1 point)
3. Modificació preverbial i derivats (1 point)
4. Literatura: èpica llatina (1 point)


Pel que fa a la matèria, vos explique:
- Declinacions de substantius i adjectius.
- Pronoms (personals, possessius, demostratius, numerals, relatiu, interrogatiu,... és a dir, tots els pronoms ;))
- Graus dels adjectius: positiu, comparatiu i superlatiu. (Recordeu el segon terme de la comparació i el complement del superlatiu)
- L'adverbi. Els graus de l'adverbi (pàgina 32)
- Totes les formes personals dels verbs en activa i passiva.
- Verbs irregulars: pseudoirregulars (volo, nolo, malo, eo..), polirrizo (fero), defectius (coepi, memini...) i deponents (tenen forma passiva però traducció actita).
- Complements en l'oració: els complements normals (CD; CI; CC... ), atribut, complement de règim verbal, complement predicatiu, complement agent (només en la veu passiva)...

 - Dels temes de literatura només ix l'èpica llatina. Vos deixe: Esquema general (es pot aplicar als 5 temes de literatura). I, per altra banda, Teoria TEMA 1: Èpica Llatina

** Per a qualsevol dutbe, poseu-vos en contacte amb mi per correu o ja ho comentem en la pròxima classe.

ACTIVITATS I ENLLAÇOS D'INTERÈS

-Activitat 1: Uneix cada autor amb la seua obra. 

-Activitat 2: Autors i gèneres literaris.

Activitat 3: Autors llatins i obres.

Activitat 4: Períodes de la literatura llatina.

Poemes en mp3

Activitat 5: Èpica llatina.

Literatura: Hot Potatoes (Cajón desastre)

Col·leccions de recursos de literatura clàssica.