GREC I. Més activitats de repàs (1a avaluació)

PÀGINES AMB ACTIVITATS INTERACTIVES

Aquestes pàgines poden servir tant a l'alumnat de Primer de Batx. com als de Segon.

- Y. Corrales

IES Diego de Praves

De la pàgina següent, heu de realitzar els exercicis sobre:
- Alfabet
- Signes de puntuació
- Article
- Segona declinació
- Present d'Indicatiu
- Cultura general: mitologia
- Alfabet

Testeando

- Qüestionari divers

- Cultura Clàssica Santillana

- Alerce

Per als de Segon de Batx.vos deixe el següent enllaç, vos pot aprofitar molt!

- Electra: Grup d'Innovació Educativa UB