GREC I. Repàs general de la 1ª Avaluació

REPÀS GENERAL DE LA 1ª AVALUACIÓ

Anem a fer un repasset als continguts més importants de la 1ª Avaluació, abans de continuar amb la matèria nova. Com veure-ho, vos ho he separat per apartats, perquè aneu fent les activitats UNA A UNA, PER ORDRE.


ALFABET
- Activitat: Lectura de paraules en grec.
- Activitat: Uneix les majúscules amb el seu nom.
- Activitat: Uneix les minúscules amb el seu nom.
- Activitat: Uneix majúscules i minúscules.

ARTICLE
- Activitat: formes de l'article

DECLINACIONS: substantius
- Activitat: declinacions en general.
- Primera declinació: activitat 1, activitat 2, activitat 3
- Segona declinació: activitat 1, activitat 2

DECLINACIONS: adjectius
- Activitat: Escriu l'adjectiu adequat.

CONJUGACIONS. Present d'indicatiu i Pretèrit Imperfet.
- Activitat: Escriu el present i l'Imperfet.
- Activitats: Fes el Pretèrit Imperfet 1, fes el Pretèrit Imperfet 2.

ANÀLISI I TRADUCCIÓ
- Activitat: Localitza les funcions sintàctiques.

HISTÒRIA I
- Situa ciutats minoiques.
El mite del laberint.
- Micènics: activitat.

HISTÒRIA II: ÈPOCA OBSCURA
- Encreuament sobre Troia.

*** Més activitat en aquest enllaç.