GREC I. Tema 2: Marc Geogràfic de Grècia

MARC GEOGRÀFIC I HISTÒRIC DE GRÈCIA

Vídeo Marc Geogràfic de Grècia

Power point sobre la geografia de Grècia + activitats de repàs 1r batx.Activitats

Busca regions de Grècia

Qüestionari sobre la geografia de Grècia

Altres activitats

Grècia Antiga

La Grecia Antigua

- Activitats JClic sobre geografia de Grècia

- Grècia i Roma


Grecia desde el aire