Que els teus somnis siguen més grans que les teues pors...Salve! Χαῖρετε!

"Lo prometido es deuda", així que vos penge totes les presentacions de hui. Algunes coses s'han quedat per veure, però, si teniu un momentet, li podeu pegar una miradeta. Ahi va!

(Si pungeu on està subratllat, se vos obriran els fitxers.)


GREC I

- Presentació de l'assignatura. 
- Pla docent

LLATÍ I

- Presentació de l'assignatura
- Pla docent

GREC II

- Presentació de l'assignatura


LLATÍ II

Presentació de l'assignatura


PER QUÈ ESTUDIAR GREC I LLATÍ?
- Presentació de Grec

- Vídeos diversos

The Emperor's Club


Matrix