LLATÍ II. REPÀS GENERAL

REPÀS GENERAL

Qüestionari sobre sintaxi oracional

www.luduslitterarius.es

1. Anàlisis de substantius.

2. Declinació d'adjectius.

3. Graus de l'adjectiu.

4. Morfologia pronominal.

5. Traducció de formes verbals.

6. Llatinismes i lemes llatins.

7. Sintaxi: CUM, construcció d'infinitiu.Activitats sobre frases en llatí, JClic