GREC I. Estructura de l'examen


GREC I. EXAMEN 11 de març de 2013

1. Conjugar el futur actiu de verbs regulars i del verb εἰμὶ.

ESQUEMES DEL FUTUR

λύω

λύ-σ-ω
λύ-σ-εις
λύ-σ-ει
λύ-σ-ομεν
λύ-σ-ετε
λύ-σ-ουσι


** Recordeu els canvis que poden haver, en entrar en contacte la  /σ/ amb algunes lletres

τρίβω ® τρίψω
διώκω ® διώξω
ψεύδω ® ψεύσω


εἰμί

ἔσομαι
ἔσει 
ἔσται
ἐσόμεθα
ἔσεσθε
ἔσονται2. Analitzar i traduir 6 oracions.

VOS DEIXE ACÍ UNES FRASES PER A PRACTICAR. LES SOLUCIONS TAMBÉ LES TENIU.
SOLUCIONS