GREC I. PARCIAL I, 3ª Avaluació

TEMARI DE L'EXAMEN DEL 29 DE MAIG 


I. ANÀLISI I TRADUCCIÓ D'ORACIONS


En aquestes oraciones podrà eixir

  • les 3 declinacions desubstantius
  • adjectius de tres terminacions ἀγαθὸς, ὴ, ὸν   δὶκαιος, α, ον
  • article ὁ, ἡ, τὸ
  • pronoms personals εγὼ, σὺ, ἡμεῖς, ὑμεῖς (jo, tu, nosaltres, vosaltres)
  • pronom demostratiu ὃδε, ἣδε, τὸδε ("aquest, aquesta açò")
  • Oracions simples, oracions coordinades amb καὶ (i), oracions de μὲν... δὲ, oracions adjectives relatives.
  • Temps verbals vistos: present, imperfet, futur, aorist.

II. Conjugar algun temps verbal: present, futur, imperfet o aorist. 

III. Declinar pronoms personals i/o adjectiu relatiu.

IV. Etimologia. Derivats del vocabulari de les pàgines 89 i 104.

V. Els quatre grans jocs de l'antiguitat.

Vos deixe el POWER POINT amb el que heu d'aprendre. En el llibre hi ha informació sobre aquest tema en la pàgina 103.

Molts ànims!!!

ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα

ποιοῦντες μανθάνομεν.


"Allò que és necessari fer després d'aprendre-ho, ho aprenem fent
."

Aristòtil, Ètica a Nicòmac 1103a,32