GREC I: Què sabem??

Què saps de grec?? Qüestionari autoavalatiu per veure què has aprés fins ara!

Exercicis variats I.

Exercicis variats II.


I hui... un poquet de música en grec!!