LLATÍ II. Preparació Odissea

PREPARACIÓ ODISSEA


Com sabeu, el tema del Concurs Odissea d'aquest any és "L'educació en el món grecorromà", distribuït de la següent forma en el calendari: 

4 de febrer: L'educació en la mitologia grega i romana
5 de febrer: L'educació en la vida quotidiana
6 de febrer: L'educació en la història i en les institucions grecollatines
7 de febrer: Preguntes-pistes i" preguntón" sobre l'educació en la literatura grecollatina.


Per a preparar-nos un poquet, vos he deixat a continuació una sèrie d'activitats, que he intentat separar per temes, igual que ho teniu en el calendari anterior.

EDUCACIÓ EN LA MITOLOGIA (4 de febrer)

EDUCACIÓ EN LA VIDA QUOTIDIANA (5 de febrer)


EDUCACIÓ EN LA HISTÒRIA I EN LES INSTITUCIONS (6 de febrer)


EDUCACIÓ EN LA LITERATURA (7 de febrer)