LLATÍ II. Activitats de repàs (segona avaluació)


Continguts per a repassar:

En aquest enllaç, podreu trobar:
- Declinacions.
- Conjugacions.
- Traducció (ablatiu absolut, adjectius...)

En ludus, podeu repassar també de tot: declinacions, conjugacions...

Italarcos