Llatí I. Examen 17 de febrer.

Matèria per a l'examen:

Tema 9
- Segona classe d'adjectius (tercera declinació).
- Graus dels adjectius: comparatiu i superlatiu.
- Derivats de la pàgina 64.
- Expressions llatines: pàgina 65.
- Present i perfet de subjuntiu.

Tema 4 de cultura:

Trobareu el resum en el Power Point amb el tema de l'Imperi Romà. En el llibre la informació la teniu en el tema 4 de la part final de civilització romana, de la pàgina 164 a la 167.

* Recordeu que la part de la caiguda de l'Imperi Romà no entrarà en aquest examen, sinó en el pròxim.

A més, en aquest enllaç, trobareu un esquema amb tots els emperadors romans, fins a la caiguda de l'Imperi.

A banda, recordeu que en les oracions per a analitzar i traduir eixirà tota la matèria vista fins ara (declinacions, temps verbals, construccions sintàctiques...)

Si teniu alguna pregunta, ho comentem demà a classe.