Grec I. Examen 20 de febrer

Matèria d'examen

Unitat 6
Temes en vocal i en diftong (per a declinar)
Substantius irregulars (podrà eixir algun en la frase)
Derivats de la pàgina 89
Hesíode (qui era, obres, cadascuna de què va...). Teniu ací la presentació.

Unitat 7
Aorist (sigmàtic i temàtica). Alhora de conjugar, només apareixerà el sigmàtic, però en les oracions podran eixir els dos tipus.
Els quatre grans Jocs de l'Antiga Grècia. El power point ací
Derivats de la pàgina 104

(Es quedarà una part del tema 7 per al pròxim examen, ja que és la part de història que s'ha quedat per donar).

**Recordeu que, a banda, hi haurà oracions per a analitzar i traduir, on hi haurà només part del vocabulari.