Llatí II. Repàs general

Activitats variades
- Chironweb
- Italarcos
- Activitats de llatí interactives

Verb sum
- Escriu la forma correcta

Tests variats
- Completa els tests.

Trivial
- Trivial de Cultura Clásica