LLATÍ I. Examen 6 de novembre

MATÈRIA d'EXAMEN

*Llengua
Tema 4. La segona declinació: temes en -o/-e
- Segona declinació: masculins/ femenins i neutres.
- Derivats de la pàgina 27
- Expressions llatines de la pàgina 28 (Curriculum vitae, verbi gratia)

Tema 5. Els adjectius de la primera classe
- Adjectius de la primera classe (de tres terminacions, 2-1-2). Haureu de declinar un substantiu amb l'adjectiu que li corresponga. Com férem en l'exercici 1 de la pàgina 33
- Pretèrit imperfet (pàgina 32)
- Derivats de la pàgina 33
- Expressions llatines de la pàgina 34

*Cultura i civilització
Tema 2. La Roma dels reis (pàgines 150-154)
- Teniu, baix, la presentació penjada, on hi ha un resum del que pot aparéixer.
El més important: any d'inici i de final de la monarquia; qui van ser els set reis de Roma i què feren; les classes socials de l'època.

corona

Presentació del Tema, vista en classe.
- Ací ho teniu en format pdf, per si teniu problemes per a obrir-ho.

L'estructura de l'examen
- Declinació de substantius de la segona.
- Declinació de substantius + adjectius.
- Conjugació del pretèrit imperfet dels verbs regulars i del verb SUM.
- Anàlisi i traducció d'oracions. En elles, pot eixir qualsevol estructura treballada en classe fins ara: verbs copulatius, transitius, intransitius, CC, atributs, complements predicatius...
- Derivats.
- Expressions llatines.
- Pregunta de cultura. 

Activitats de repàs
-Lloc on hi ha preguntes de Cultura. Haureu de buscar les de la Monarquia Romana. Trivial
- Lloc amb exercicis de tot un poc. Haureu de buscar els de la segona declinació, pretèrit imperfet, etc. Italarcos