LLATÍ I. Examen 1 (data)


LLENGUA

TEMA 1. Llengua llatina: Origen i llengües que en deriven

De les diapositives, s'heu de mirar:
1 Orígens de la llengua ie
2 El llatí, llengua ie
7 Qui parlava llatí
9 Etapa de la llengua llatina
10 Llatí arcaic
13 Llatí clàssic
15 Llatí postclàssic
17 Llatí tardà
19 Llatí medieval
22 Llatí humanístic
25 Registres del llatí

Correspon a les pàgines 3 a 5 del tema 1.


TEMA 2. L'Abecedari llatí.
3. L'accent en llatí.
4. Quantitat de les síl·labes. 

Pàgines 11 i 12 del tema 2.

** Recordeu que vos puc preguntar a nivell teòric com amb exercicis. Per exemple: Indica si són planes o agudes les paraules següents, etc.TEMA 3. La primera declinació: temes en -a.
1. Els casos i la funció de cada cas.
3. Primera declinació.
4. Conjugació: present d'indicatiu (vebs regulars i verb SUM)

Pàgines 16 a 18 del tema 3 i pàgina 26 del tema 4.

A més a més, també entrarà...

Etimologia de la pàgina 21 (dir-me, almenys, un derivat de cada paraula que vos fique. Només dels substantius, dels verbs no).

Analitzar i traduir oracions, del llatí al valencià/castellà. Hi haurà vocabulari.
CULTURA I CIVILITZACIÓ

TEMA 1. Orígens de Roma

Del power point, puc preguntar:
1. Els primers pobladors d'Itàlia. Diapositives 3, 4, 5, 7
2. Com s'organitzaven els llatins? Diapositives 10, 11 i 12
3. Origen de la ciutat de Roma. Diapositiva 14.

Correspon a les pàgines 145 i 146 del tema 1 (part de Civilització)


ACTIVITATS DE REPÀS

- Jclic 
- Ludus litterarius
- Més activitats


- Oracions per a practicar