GREC I. Examen 22 d'octubre

MATÈRIA

Unitat 1
- Repàs de l'alfabet: majúscules, minúscules, noms de les lletres... Pàgina 17
Unitat 2
- Casos i funcions. Pàgina 26
- Segona declinació: masculins i femenins (pàg. 25) i neutres (pàg. 32)
- L'article
- Present d'indicatiu dels verbs en regulars (-ω) i del verb "ser, estar"   εἰμί
- Geografia de Grècia (el nom del país i les zones en què es divideix - amb algun exemple de cada zona).
- Derivats, pàg. 34 activitats 17 i 18.
- Els déus de l'Olimp (nom grec, llatí, àmbit i atribut)
- Anàlisi i tradució d'oracions. Recordeu el que hem vist fins ara:
* Oracions amb verbs transitius, intransitius (i el verb copulatiu).
* CC: quan apareix preposició + acus, gen, dat es converteix en CC.
* Construcció sintàctica especial: si el subjecte és plural neutre, el verb va en singular (pàg. 32, requadre de l'esquerra "Recorda").
* Els pontets: si hi ha dos articles junts, hem de buscar el substantiu amb qui va cadascun d'ells.

EXERCICIS
- Repàs de l'article.
- Segona declinació.
- Fes el present d'indicatiu.
- De tot un poc.
- Oracions que podeu analitzar i traduir (i després les puc corregir)

* Alfabet
Un penjat sobre el nom de les lletres gregues
Un poc de mitologia: ordena les lletres i descobreix què s'amaga
Preguntes sobre l'alfabet: contrarellotge
Memory: Troba les parelles de lletres