LLATÍ II. Examen 26 de novembre

ESTRUCTURA i MATÈRIA DE L'EXAMEN

A partir d'un text, haureu de fer...

1. Anàlisi sintàctica. (2 punts)
2. Traducció. (5 punts)
3. Pregunta de morfologia. (1 punt)

**Recordeu que heu de comentar quatre paraules que eixiran en el text. Heu de dir què és al text, per què, i si pot ser alguna altra cosa.

4. Modificació preverbial i derivats. (1 punt) 

**A partir de dos verbs (poden ser del text o no) heu de fer altres verbs (modificant els preverbis) que existisquen i, després escriure derivats en valencià o castellà. Haureu de fer, almenys, cinc en total (dels dos verbs), com ja vos vaig explicar en classe.

5. Cultura: Tema 2: Lírica romana. (1 punt)

ASPECTES A RECORDAR
- Heu d'entregar-me el resum del tema 2. Hi ha MOLTA gent que no me l'ha donat perquè li'l corregisca. Crec que ho repetit suficients vegades en classe. Crec que només em falta dir-ho en xinés (perdó pel xinés, estic perfeccionant-lo) 谁不给我总结拉窗


QUÈ POT ENTRAR?
Tot el que hem vist fins el moment, és a dir:
- Declinació de substantius
- Declinació d'adjectius
- Graus de l'adjectiu
- Verbs: mode indicatiu i mode subjuntiu dels verbs regulars i del SUM. Ull que pot eixir algun verb deponent. Tenen la forma passiva però es tradueixen per activa i poden tenir els complements d'un verb en activa (CD, CI, CC, C. Predicatiu, etc.)
- Pronoms: personals, possessius, demostratius, numerals, indefinits, interrogatius i relatiu (oracions de relatiu, per supost).
- Complements especials: atribut, predicatiu.