GREC II. Examen 4 de novembre

ESTRUCTURA DE L'EXAMEN

Ficaré unes oracions de les quals haureu de fer

1. Anàlisi sintàctica.
2. Traducció.
3. Comentari de quatre paraules de les oracions.

Per altra banda, preguntaré...

4. Cultura: Tema 1 (Institucions de la democràcia) o tema 2 (Guerres Mèdiques i Lliga de Delos). Farem sorteig i escriureu el que toque a sorts.

MATÈRIA EN LES ORACIONS...
- Declinació de substantius.
- Declinació d'adjectius.
- Temps verbals: present, imperfet, futur i aorist.
- Complements del verb: CD; CI; CC; Complement Predicatiu; Atribut...
- Pronoms: personals, possessius, demostratius, relatiu (oracions de relatiu).