GREC II. Repàs (de tot un poc)
L'ALFABET GREC

- Activitat JClic. Ludus Litterarius

- Més JClic

- JClic Alfabet 2

DECLINACIONS SUBSTANTIUS

- Activitat JClic sobre declinacions

- Activitat JClic. Ludus Litterarius


ALTRES ACTIVITATS DE REPÀS
- Geografia, teatre, llengua...

- Grècia antiga: déus i mites, país...


Més activitats d'anys anteriors:

Llengua grega

1. Temps verbals.
- Aorist temàtic.
- Fes l'imperfet i l'aorist.

2. Declinació de substantius.
- Associar terminacions amb declinacions.
- Primera declinació.
- Segona declinació.
- Tercera declinació.
- Classifica formes de la tercera declinació.
- Crucigrama 3ª declinació.
- Nominatiu o genitiu de la tercera.
- Traducció assistida I. Altres traduccions assistides, ací.3. Declinació d'adjectius.
- Associa adjectius amb substantius.
- Adjectiu "gran".

4. Pronoms personals, possessius i demostratius.
- Elegeix el pronom adequat.

5. Numerals.
6. Ús de les preposicions.
- Significat de les preposicions.
- Significat de les preposicions II.


Etimologia

-Associa vocabulari bàsic de grec.
- Atrapa derivats.
- Crucigrama sobre vocabulari bàsic.
- Vocabulari sobre la família.
- Vocabulari sobre la guerra.

Cultura i Civilització grega

-Atenex: Activitat de cultura en general, amb primera part teòrica.

1. Déus grecs: Cronos, Zeus, Hera, Posidó, Hades, Deméter, Perséfone, Atenea, Ares...
- Activitats de mitologia.

2. Geografia de Grècia.
- Busca regions de Grècia.
- Recorregut pels territoris de Grècia.

3. Herois: Teseu, Heracles...
- Mite del laberint.
- Qüestionari Heracles.


4. Civilització minoica i micènica.
- Situa ciutats minoiques.
- Micènics.
- Crucigrama sobre els micènics.
- Recorregut per les primeres cultures gregues.
- Història clàssica.

5. Homer i Hesíode.
- Identifica els passatges de l'Odissea.