LLATÍ I. Examen 11 de juny de 2013

-->
EXAMEN LLATÍ I 11 de juny de 2013

1. CONTINGUTS A ESTUDIAR
 • Declinació dels substantius (1a, 2a, 3a, 4a, 5a declinacions)
 • Declinació dels adjectius de la primera classe, tipus bonus, -a, -um (repàs del tema 5), de la segona classe, tipus omnis, -e i de la tercera classe, tipus prudens, prudentis.
 • Graus de l'adjectiu: comparatiu i superlatiu regulars.
 • Declinació dels pronoms personals (tema 10) i demostratius (tema 11).
 • Conjugació de la veu activa. Només el mode INDICATIU: present, imperfet, futur, pretèrit perfet, plusquamperfet i futur perfet. Verbs regulars i verb SUM.

** Quadre resum: verbs regulars en les pàgines 97 i 104. Verb SUM en la pàgina 111. Recorda que és només el mode indicatiu.

 • Anàlisi i traducció d'oracions relacionades amb els temes de gramàtica. Per a practicar, podeu fer les de les pàgines 65, 73-74 i 83.
 • Etimologia: expressions de les pàgines 74, 83 i 92.

2. ESTRUCTURA DE L'EXAMEN

L'examen serà totalment pràctic (no entra cap tema de cultura, les preguntes seguiran aquest esquema:

  1. Declinar pronoms personals i demostratius (emplenar quadres).
  2. Declinar substantiu + adjectius de les tres classes.
  3. Analitzar i traduir oracions relacionades amb TOTS els aspectes vistos en classe: substantius, adjectius (graus de l'adjectiu també), verbs...
  El vocabulari vos el ficaré.
  4. Anàlisi morfològic de substantius, adjectius, pronoms i verbs. Heu d'explicar en quin cas, gèner, nombre, o persona, nombre i temps, etc. en què estan unes determinades paraules.
  5. Etimologia. Explicar les expressions que he esmentat abans.