GREC I. Examen 13 de juny

-->
EXAMEN GREC I 13 de juny de 2013

1. CONTINGUTS A ESTUDIAR

 • Declinació dels substantius (1a, 2a, 3a declinacions)
 • Declinació dels adjectius de la primera classe.
 • Declinació dels pronoms personals, possessius, demostratius, relatiu, numerals, indefinit/interrogatiu.
 • Conjugació de la veu activa. Només el mode INDICATIU: present, imperfet, futur, i aorist. Verbs regulars i verb εἰμί - ser, estar, . .
 • Anàlisi i traducció d'oracions relacionades amb els temes de gramàtica. Per a practicar, demà vos donaré uns últims fulls de treball. Recordeu que podran eixir les oracions subordinades adjectives relatives, a banda d'oracions iuxtaposades, coordinades...
 • Explicar etimologia (demà vos ho done)

2. ESTRUCTURA DE L'EXAMEN

L'examen serà totalment pràctic (no entra cap tema de cultura, les preguntes seguiran aquest esquema):

  1. Declinar pronoms: personals, demostratius, relatiu, indefinit/interrogatiu.
  2. Analitzar i traduir oracions relacionades amb TOTS els aspectes vistos en classe: substantius, adjectius de la primera classe, pronoms, verbs...
  El vocabulari vos el ficaré.
  3. Anàlisi morfològic de substantius, adjectius, pronoms i verbs. Heu d'explicar en quin cas, gèner, nombre, o persona, nombre i temps, etc. en què estan unes determinades paraules.
  4. Etimologia vista en classe. Vos ho donaré demà.