LLATÍ II. Repàs dels pronoms

COM VOS AGRADEN ELS PRONOMS!!!

Per això, vos he preparat unes ACTIVITATS per a treballar-los i ES-TU-DI-AR-LOS!


ESQUEMES GRAMATICALS

http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/gramatica/ESQUEMAS/los_demostrativos.htm

https://docs.google.com/presentation/d/1I-VUgRxhyFhZzGg0ujfwfJ2QMgCe-7ET4-zMK-SwChI/edit#slide=id.i5


ACTIVITATS 

Exercicis concrets sobre cada tipus de pronom.

- Escull el pronom adequat.

- En general, els pronoms.

- JClic sobre pronoms.

- En l'apartat de Gramàtica- Pronombres, treballar les activitats JAVA que teniu.

- En Declinaciones-Pronombres, realitzar totes les activitats.

Pronoms personals

http://www.luduslitterarius.net/declinacion/pr_personales_web.html

- Tradueix expressions que utilitzen els PRONOMS PERSONALS.

- Analitza pronoms PERSONALS.

Pronoms demostratius

Activitat 1 

Activitat 2

Activitat 3

Activitat 4

Activitat 5

Activitat 6

Activitat 7

Activitat 8

Activitat 9

Activitat 10

- Col·loca la forma correcta del DEMOSTRATIU.

- Analitza els DEMOSTRATIUS.

- Ludus litterarius.

Pronom anafòric

- Tradueix el PRONOM ANAFÒRIC is, ea, id.

AVANÇ DEL PRONOM RELATIU


Després de llegir el QUADRE-RESUM del relatiu  i la teoria sobre les ORACIONS ADJECTIVES-RELATIVES, realitza un ESQUEMA en la llibreta, realitza les activitats següents.


ACTIVITATS


- Col·loca la forma adequada del RELATIU.

- Tradueix oracions amb relatius.

- Tradueix refranys amb relatius.

- Traducció del relatiu.TEST CULTURA

http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/search/label/TEST