GREC I. Prova morfologia nominal i verbal

PROVA DIMECRES 15 de maig

MORFOLOGIA NOMINAL
- Exercici de declinacions on-line
- Més exercicis sobre declinacions
- Un altre


MORFOLOGIA VERBAL
- Activitat sobre el verb grec
- Qüestionari sobre verbs, Projecte Palladium.
- Més exercicis sobre verbs.
- Fes l'aorist d'aquests verbs.

ESTRUCTURA DE LA PROVA


  1. Declinar substantius de les 3 declinacions.
  2. Conjugar PRESENT, FUTUR, IMPERFET i AORIST.
  3. Analitzar unes paraules que estiguen declinades o conjugades. Dir el que és: cas, gènere, nom o persona, temps.