LLATÍ I. Esquema treball Hispània romana

TREBALL HISPÀNIA ROMANA

Hola a tots i a totes, vos deixe ACÍÍÍÍÍ la presentació que vaig fer en classe sobre Itàlica, com a mostra del que podeu fer en el treball que heu de exposar. El treball el valoraré en la part de Proves i treballs de l'avaluació (10 %)

PUNTS BÀSICS QUE HEU DE TRACTAR

1. Origen etimològic de la ciutat. Per què va rebre aqueix nom determinat?
2. FUNDACIÓ: qui la va fundar, quan i per què?
3. Estructura de la ciutat: parts, carrers principals, edificis bàsics. Què es conserva? 
4. EDIFICIS principals de la ciutat: fotos. En aquest punt es podeu parar un poc més i exposar els detalls dels edificis conservats, a través de fotos, imatges de reconstruccions, etc.