LLATÍ II. Estructura de l'examen

LLATÍ II. ESTRUCTURA DE L'EXAMEN


1. Text: analitzar i traduir

Traducció: 5 punts
Anàlisi: 2 punts

2. Preguntes:
- Morfologia: anàlisi de 4 paraules aparegudes en el text. (1 punt)
- Modificació preverbial i derivats de dos verbs del text. (1 punt)

3. Cultura: un dels dos temes (1 punt)
- ORATÒRIA ROMANA

- HISTORIOGRAFIA ROMANA


RECORDEU!!

La introducció que féreu per al TEMA 1 l'heu d'utilitzar per a tots (què és un gènere literari, característiques, etc.)