GREC I. Examen parcial II

MATÈRIA PER A L'EXAMEN DE GREC I (3 de desembre)


1. Primera i segona declinacions.

2. Article (ὁ ἡ τό: el, la, "lo").

3. Present d'Indicatiu dels verbs regulars i del verb εἰμί  (ser, estar).

4. Etimologia: tema "L'origen de la vida i els primers organismes): paraules com: zoologia, biologia, hidrotermal...

5. Anàlisi i traducció d'oracions. Recordeu repassar-vos els aspectes on soleu fallar: 


  • Comenceu analitzant el verb, per favoooor, ell ens ho diu tot: si és transitiu necessita el CD; si és intransitiu NO porta CD per res del món; si és copulatiu buscarem l'atribut, etc. El verb també ens diu com és el Subjecte (singular o plural).
  • La preposició introdueix CC (si sé què m'indica el CC ho fique; CCLloc, CCTemps, etc.)
  • A l'hora de fer la traducció: 1. Traduisc el Subjecte; 2. Traduisc el verb. 3. Traduisc els complements (S-V-C)
  • Teniu compte de traduir el que heu analitzat: si he ficat que una paraula és plural, la traduisc per plural; si el verb està en present, el traduisc per present...).
  • REPASSEU! Recordeu, una vegada que heu traduït, tornar a llegir la traducció per veure si té sentit, si ho he traduït tot conforme l'anàlisi, etc.


** Teniu ací algunes pàgines amb paraules de la Primera i Segona declinació, i, a més, frases senziles perquè pugue analitzar i traduir.6. Cultura i civilització: Tema 2. Història de Grècia: Paleolític, Neolític, Edat de Bronze (civilització minoica i micènica) i edat obscura.

Vos deixe el power point de la primera part (des del Paleolític fins a la civilització Micènica) i el power point de la segona part (l'edat obscura).