GREC I. Examen 12 de novembre

EXAMEN 12 DE NOVEMBRE

Matèria

Tema 1
- L'alfabet grec: pràctica (majúscules, minúscules, nom de les lletres...)


Tema 2
- Segona declinació dels substantius.(pàg. 25)
- L'article (pàg. 26)
- Funcions bàsiques dels casoss (pàg. 26)
- Present d'Indicatiu (pàg. 27)
- Ús de les preposicions (apareixerà en les oracions, a nivell pràctic)
- Anàlisi i traducció d'oracions amb l'article, segona declinació, present d'indicatiu, preposicions.
- Derivats: pàg 34, activitats 17 i 18.
* Recordeu la construcció sintàctica de la pàgina 32, Subjecte plural neutre apareix amb el verb en singular).
- Marc geogràfic de Grècia (pàg. 35).

A continuació, teniu unes activitats i una presentació amb alguns aspectes dels anteriors. 

MARC GEOGRÀFIC DE GRÈCIA


- Presentació power point, amb el resum del tema 1 de cultura. SEGONA DECLINACIÓ

- Activitat de declinacions.PRESENT D'INDICATIU DELS VERBS REGULARS I EL VERB εἰμὶ.

- Fes el present.