LLATÍ I. Primer examen.

Per als alumnes de Llatí de 1r de Bat., vos deixe ací els punts del llibre que entren en el PRIMER EXAMEN:


LLENGUA


TEMA 1. La llengua llatina: origen i llengües que en deriven.
1.2. Qui parlava llatí?
2. Etapes de la llengua llatina.
3. Llatí medieval i humanístic.
4. Registres del llatí.
5. Llengües romàniques.


** Recordeu que ho teniu tot en el power point que explicàrem en classe.

TEMA 2. L'Abecedari llatí.
3. L'accent en llatí.
4. Quantitat de les síl·labes. 

** Recordeu que vos puc preguntar a nivell teòric com amb exercicis. Per exemple: Indica si són planes o agudes les paraules següents, etc.


TEMA 3. La primera declinació: temes en -a.
1. Els casos i la funció.
3. Primera declinació.
4. Conjugació: present d'indicatiu.

**Etimologia de la pàgina 21 (dir-me, almenys, un derivat de cada paraula que vos fique)
**Analitzar i traduir oracions (vos donaré el vocabulari)

TEMA 4. La segona declinació: temes en -o/-e
2. Substantius amb el nominatiu en -us.
3. Substantius amb el nominatiu en -er.
4. Substantius amb el nominatiu en -ir.
5. Substantius amb el nominatiu en -um. 
7. Conjugació: present d'indicatiu
8. L'ordre de les paraules en llatí (açò ho heu de tenir en compte en la pràctica, és a dir, a l'hora d'analitzar i traduir).

*Analitzar i traduir oracions (vos donaré el vocabulari)


CULTURA I CIVILITZACIÓ

TEMA 1. L'origen de Roma
** Llegenda de la fundació de Roma: Ròmul i Rem. Vos deix un pdf amb el resum de la llegenda.


ACTIVITATS DE REPÀS

- Activitat Ludus litterarius
- Primera declinació i verb SUM.
- Segona declinació.
- Activitats de tot un poc (llegiu els títols i busqueu el que vos interesse).