GREC II. Unitat I: Funcions sintàctiques, tipus d'oracions + Geografia de Grècia

REPÀS DE LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES BÀSIQUES

Activitats

- Localitza les funcions sintàctiques


REPÀS DELS TIPUS D'ORACIONS

1. Esquema general

Activitats

- Associa els tipus d'oracions

- Associa nexes i els tipus d'oracions coordinantsGEOGRAFIA DE GRÈCIA

1. Power point sobre la geografia de Grècia + activitats de repàs 1r batx.

Activitats

- Busca regions de Grècia

- Qüestionari sobre la geografia de Grècia

Altres activitats

- Grècia Antiga

- La Grecia Antigua